Biografie

MIșcarea Ecologistă din Ștefan Vodă este o formațiune, care a dovedit să-și facă o bună autoritate în domeniul educației și sensibilizării opiniei publice la problematica protecției naturii și a sufletului uman. Nu există nici o acțiune neguvernamenală de proporții la care să nu participe MESV, organizație activă în sud-estul Moldovei. Ea a devenit un centru de coordonare și concentrare a informației nu numai în Ștefan-Vodă, dar pe întreg teritoriul județului Tighina. Organizația Teritorială Ștefan Vodă a Mișcării Ecologiste din Moldova a fost înregistrată la 10 aprilie 1997, are 15 membri activi și 132 voluntari.

Pe parcursul activității sale OT Ștefan-Vodă a MEM a dovedit să se manifeste, implementând proiecte și înfăptuind acțiuni de o amplă importanță publică și socială. Mișcarea Ecologistă Ștefan-Vodă este prima organizație care a inaugurat un Muzeu Verde în sud-estul Moldovei, instituție de tip obștesc, care pe parcursul a 9 ani a dovedit să se manifeste în conștientizarea și sensibilizarea opiniei publice la rezolvarea problemelor de mediu, la educarea și instruirea tinerii generații, care între timp a devenit un adevărat centru de colectare și sistematizare a informației referitoare la natura ținutului. Educația și instruirea populației este sarcina principală a activității organizației.

MESV permanent organizăm concursuri, victorine, expoziții, ore ecologice, seminare, mese rotunde, conferințe, dispute, etc. De aici pornesc excursiile, raidurile, expedițiile, care sunt desfășurate în comun cu alte ONG din localitățile sec. Ștefan-Vodă și republică.

La solicitarea populației băștinașe de către MESV au fost organizate seminare cu tematică: ,,Omul ca factor principal în procesul de îmbunătățire a stării mediului ambiant”, ,,Râurile mici-viața râului mare”, ,,Conservarea biodiversității în județul Tighina”, ,,Implementarea Convenției de la Arhus în raionul Ștefan Vodă”, ,,Elaborarea propunerii de proiect”, ,,Cum se formează un ONG „, ,,Managementul educației ecologice în instituțiile de învățământ”, ,,Managementul deșeurilor”, ,,Participarea publicului la luarea deciziilor”, „Managementul agriculturii organice”, ,,Mediul și sănătatea” etc, care au contribuit la procesul de informare și participare activă a publicului în rezolvarea problemelor stringente.

Încheierea acordurilor de colaborare cu APL și alte organisme statale ne permite să lărgim activitatea, să dispunem de un parteneriat sigur, să conlucrăm și să obținem o continuitate la toate acțiunile realizate în teritoriul raionului Ștefan Vodă. Astfel au fost încheiate acorduri de colaborare cu administrația publică locală din satele Cioburciu, Talmaza, Tudora, Crocmaz, Palanca, Marianca de Jos, Ștefan-Vodă, Volintiri, Ermoclia, Feștelița, Secția Ecologică Ștefan Vodă, Gospodăria Silvică Tighina. De asemenea am contribuit la înregistrarea noilor ONG-uri la Marianca de Jos ,,Generația mileniului trei”, ,,Mediu-Scop” (Cioburciu), ,,ECO-uri NISTRENE” (Ștefan-Vodă),  ,,VIS” (Cioburciu),  ,,Mărinimie”,  ,,Generația Pro” (Olănești), ,,Buciumul lui Ștefan” (Ștefan Vodă).

ME Ștefan Vodă a participat la Conferința pan-europeană în Chișinău (1999) și Kiev 2003, seminarul transfrontier de la Kiev (1999), seminarul „Ridicarea nivelului de conștientizare a publicului”, organizat de TACIS la Kiev (1998), seminarul internațional a managerilor de videoteci ecologice la Sankt-Peterburg (1999), Forul II ONG și III(Chișinău,1999,2001) simpozionul ,,Consecințele poluării Mării Negre” (Constanța,2000), ,,Conservarea biodiversității în bazinul râului Nistru” (Odesa, 2000) schimb de experiență cu ONG din Cârgâstan (2001), România (2003) etc, acumulând în consecință o bogată experiență pentru activitate practică în teritoriu, servind, tot odată, drept primă sursă de informație veritabilă și operativă pentru populația băștinașă.

În prezent ME SV dispune de sediu personal (135 m2), de muzeu cu peste 600 exponate, de o bibliotecă verde cu peste 400 cărți și reviste, videotecă verde cu peste 60 filme ecologice, 3 calculatoare, fax, xerox, scaner, internet, mobilier necesar pentru organizarea seminarelor și altor activități ce țin de conștientizare și informare, o rețea de tineri formatori ecologi din toate localitățile raionului Ștefan Vodă.

Organizația oferă consultații, informații, materiale metodice ONG din localitățile din raionului Ștefan Vodă, cadrelor didactice, medicilor, profesorilor, juriștilor, elevilor, studenților, specialiștilor din diferite domenii. Se întreprind pregătiri pentru convocarea seminarelor cu tematică informativă: ,,Învățământul și educația ecologică – prioritatea țării”, ,,Planeta pământ – în pericol”, ,,Calea sigură spre o informație vastă”, ,,Internetul pentru tinerii ecologi”.

ME Ștefan Vodă oferă consultanțe și informații ce țin de protecția mediului în raionul Ștefan Vodă, în republică și peste hotare elevilor, tinerilor, reprezentanților administrației publice locale, profesorilor, specialiștilor din diverse domenii, agenților economici și alte persoane cointeresate;

Publicitate
%d blogeri au apreciat: