Monitorizare și evaluare – instrument de asigurare a transparenței locale

Monitorizarea autorităților publice locale duce la responsabilizarea lor. Citește în continuare

Promovarea bunelor practici de asigurare a transparentei locale prin consolidarea parteneriatelor regionale

Monitorizarea autorităţilor publice locale duce la responsabilizarea lor. Însă, rezultatele proiectele anterioare ne arată că de multe ori este nevoie de o „supraveghere” independentă din partea societăţii civile, ca „paznici ai democrației”. Prin monitorizare, organizațiile societăţii civile îşi consolidează expertiza cu care vin către autorităţi, înţeleg în toată complexitatea problemele abordate şi dau credibilitate soluţiilor propuse. Citește în continuare

Publicitate

Lansarea proiectului ,,Societate civilă activă pentru o bună guvernare transparentă locală”

La 18 iulie 2019 în sala de ședințe a primăriei orașului Ștefan Vodă a avut loc lansarea proiectului ,,Societate civilă activă pentru o bună guvernare transparență locală”, implementat de Mișcarea Ecologistă Ștefan Vodă în parteneriat cu Primaria orasului Ștefan Vodă cu sustinerea de Ambasadei SUA. Citește în continuare

Prin participare ne adaptăm la schimbările climatice şi dezastre

Un Studiu recent privind riscurile la dezastre naturale în raionul Ștefan Vodă, realizat cu suportul Crucii Roșii, a plasat localitatea Palanca în primele 9 sate din Ștefan Vodă cu risc sporit de dezastre. S-a constatat că populația practic nu cunoaște despre măsurile de adaptare la schimbările climatice, despre dezastrele care pot fi provocate de schimbările climatice generate de creșterea impactului activităților umane asupra climei.

Citește în continuare

Prin rezultate concrete consolidam parteneriatul intre administratia publica locala si cetateni

 

Un obiectiv important stabilit in cadrul proiectului ,,Consolidarea parteneriatului intre administratia publica si societatea civila intru buna guvernare locala” sustinut de Fondul National pentru Democratie (NED), este implicarea alesilor locali si cetatenilor in procesul de solutionare a problemelor identificate in cadrul activitatilor instructive organizate la sfarsitul lunii noiembrie-inceputul lunii decembrie a anului 2015.

Citește în continuare

Consolidarea parteneriatului Societatii Civile si Administratiei Publice Lacale pentru o buna guvernare

Populatia băştinaşă este interesată să urmeze o nouă direcţie de dezvoltare comunitară, prin care se vizează în acelaş timp protejarea mediului, ieradicarea sărăciei, îmbunătăţirea sănătăţii publice şi a calităţii vieţii, precum şi asigurarea unei economii puternice şi dinamice. In cadrul alegerilor recente ei şi-au pus speranţa în noii aleşi să depăşească fenomenul corupţiei, care este un mare obstacol în calea dezvoltării democraţiei atât pentru regiunea noastră cât şi pentru întreaga R. Moldova.

Citește în continuare

Proiectul ,,Promovarea principiilor de informare…

Proiectul ,,Promovarea principiilor de informare, conștientizare și educare ecologică a populației din raionul Ștefan Vodă”

Sporirea gradului de conștientizare, informare și educație ecologică a populației din raionul Ștefan Vodă. În final am sporit nivelul de cunoștințe și a culturii ecologice a populației din or. Ștefan Vodă ( 7 000); am lărgit baza de date a Muzeului Verde; am completat fondul Muzeului cu noi exponate( 63); am îmbunătățit gradul de informare și conștientizare ecologică a populației( 7000); am contribuit la extinderea capacităților manageriale în domeniul protecției mediului; colaborăm cu instituții de învățământ, părinți, primării( 24), agenții economici, organele de stat la trezirea interesului pentru educația ecologică și îmbunătățirea calității mediului ambiant; implementăm în practică principalele forme de consultanță, informare și educație ecologică la populația din comunitate și în deosebi la tânăra generație (ore ecologice( 1în fiecare săptămână),  seminare(8),  mese rotunde(5),  excursii( 6),  activități practice, lucrul cu rețelele electronice,  observări,  dezbateri,  editări( 2),  filme(3), rapoarte,  etc. ;  implicăm populația la acțiuni concrete de ameliorare a stării mediului.

Proiectul ,,Elaborarea PLAM în satul Talmaza”

Implicarea populației în procesul de elaborare a Planului Local de Acțiuni pentru Mediu în satul Talmaza.  Satul Talmaza fiind un sat cu aproape 10 mii locuitori și având o natură bogată și diversă lipsa unei strategii de dezvoltare durabilă ducea la niște consecințe grave. Implementarea Agendei Verzi în această localitate era foarte necesară. În aceste condiții OT Ștefan Vodă a MEM a venit cu ideea de a elabora un Plan de Acțiuni pentru Mediu în satul Talmaza. În procesul de elaborare a acestui program nu numai că s-au identificat problemele prioritare de mediu dar sau menționat căile de soluționare a lor. În cadrul PLAM Talmaza s-au stabilit 7 probleme majore, anume ce ține de compartimentul diversității biologice; reanimanierea Nistrului Mort, insuficiența cantitativă și calitativă a apei potabile, gestionarea incorectă a deșeurilor menajere, lipsa turismului ecologic și cultural în localitate, nerespectarea prelucrării solului, educația ecologică a populației în întregime.

Proiectul ,,Compania de plantare a arborilor în satele din valea Nistrului de Jos”

Organizarea unei companii de plantare a arborilor și arbuștilor în locurile publice din satele din valea Nistrului.  Obiectivele constau în stabilirea și menținerea relațiilor de colaborare cu administrația publică locală, organele de mediu, agenți economici, școli, biserici, ONG- uri locale; pregătirea terenului pentru plantarea puieților și tufarilor; organizarea companiei de sădire a arborilor în locurile publice din satele situate în zona Parcului Național; îngrijirea culturilor nou sădite.

Plantarea arborilor...

Proiectul ,,Monumentele naturii – veșnice muzee sub cerul liber”

Restabilirea, conservarea și menținerea biodiversității monumentelor naturii de către populația din județul Tighina.  Obiectivele proiectului erau în organizarea unui seminar cu tema ,,Conservarea biodiversității în județul Tighina”, cu scopul de a îmbunătăți cunoștințele și aptitudinile în dirijarea proceselor de rezolvare participativă a problemelor de mediu a localității; înfăptuirea unui raid pentru a stabili starea ecologică a monumentelor naturii (Râpa de Piatră, Râpa lui Albu, Râpa de la Purcari, Râpa din Sălcuța, Grădina Turcească, Parcul din Leuntea, Mlaștina Togai, stejarii seculari etc); organizarea unei companii de restabilire a monumentelor naturii ce prezintă pericol de peire ca obiecte naturale; efectuarea recensământului a populației de plante rare și animale, incluse în Cartea Roșie.

Citește în continuare