Monitorizare și evaluare – instrument de asigurare a transparenței locale

Monitorizarea autorităților publice locale duce la responsabilizarea lor.

Însă, rezultatele proiectele anterioare ne arată că de multe ori este nevoie de o „supraveghere” independentă din partea societății civile, ca „paznici ai democrației”. Prin monitorizare, organizațiile societății civile îşi consolidează expertiza cu care vin către autorităţi, înţeleg în toată complexitatea problemele abordate şi dau credibilitate soluţiilor propuse.

Evident, prin monitorizare sunt detectate neregulile, ilegalităţile care se răsfrâng asupra beneficiarilor politicii publice monitorizate sau asupra întregii comunităţi. Cunoaşterea problemelor la nivel local , cunoaşterea politicilor publice în oricare domeniu de dezvoltarea social-economică a comunității şi participarea la întreg ciclul de viaţă a acestei, ne oferă şansa de a fi parte şi a contribui la luarea deciziilor.

Mai mult ca atât, practica a demonstrat că  deciziile pregătite şi adoptate într-o manieră transparentă şi participativă se bucură de susținerea societății și au șanse sporite de a servi interesul public.

Pe parcursul primului simestru a anului 2020 s-au monitorizat implicarea cetatenilor in  procesul decisional al primariilor Festelita, Marianca( rl Stefan Voda), Gura Bicului, Anenii-Noi9 rl Anenii-Noi), Tatatari, Tanatarii Noi rl Causeni).

Tinind cont de starea precauta si de urgenta in RM privind pandemia COVID 19, cetatenii au respectat cu strictete regulile si cerintele stabilite de autoritaile centrale si locale.

Tot odata cetatenii activi din localitatile sus mentionate pe diferite cai au participat la activitatile planificate de APL. Un grad înailt de interes public prezinta cetatenii satului Tanatari care nemijlocit participa la consultari publice pe problemele salubrizarii si amenajarii localitatii. Recent, consilieri localoi si 16 cetateni din mahalaua str.Victoriei au desfasurat consultari publice, unde sa luat decizia de a allege un grup de activisti tineri sa promoveze prin proiecte si participare imbunatatirea aspectului localitatii. Asa intruniri au avut loc in 6 sectoare a satului, implicand peste 100 cetateni.

In comuna Tanatarii Noi al doilea an consecutiv activeaza grupul de initiativa a cetatenilor, care activ participă la sedintele comisiilor de specialitate al consiliului local cu propuneri de imbunatatire a proiectelor de decizii adoptate.

In scopul implicarii luitorilor satului Gura Bîcului, rl anenii-Noi  la solutionarea problemelor sociale ale, sustinerii si dezvoltarii initiativelor publice a cetatenilor prin decizia nr.3/3 din 21.05.2020 s-a aprobat Regulamentul privind mecanismul de implementare a programului de bugetare participative in localitatea Gura Bicului( rl Anenii-Noi). In rezultat in baza deciziei nr.2/12 din 10.02.2020 consiliul satesc Gura Bicului a decis alocarea a 100 mii lei din bugetul local pentru proiecte cetatenesti, non profit, de interes local, conform programului de bugetare participative.

E de menționat că toate primăriile monitorizate dispun de panou informativ pe care plasează anunțurile privind convocarea ședințelor consiliului locale, proiecte de decizii și alte informații relevante care demonstrează că autoritățile locale sunt deschise și depun efort pentru  a asigura transparența în activitatea sa. De rând cu monitorizarea elementelor obligatorii ale anunţului, a fost monitorizat şi felul în care primăriile sus menționate plasează anunțurile folosind instrumentele electronice.

Din numărul total de 2905 acte publicate pe actele www.locale.md din aceste 6 localități monitorizate pana la 17.06.2020 au fost publicate în termen, fără penalizări. Autoritățile locale tind să asigure calitatea actului administrativ cu respectarea cadrului legal.

În acest context, APL din or. Anenii Noi, s. Gura Bâcului, s. Marianca de Jos, s. Feștelița, s. Tănătari dispun de pagină oficială pe facebook.com, în care plasează anunțuri referitor la ședințele Consiliului local, proiecte de decizii, decizii aprobate, evenimente locale, preavizări referitor la restricțiile în legătură cu pandemia COVID-19. E de apreciat faptul că se fac pași concreți pentru respectarea legislației ce ține de consultarea proiectelor de decizii. Astfel, primăria or. Anenii Noi, s. Feștelița, dispun de site oficial în care se plasează proiectele de decizii, pentru consultarea cu cetățenii, anunțuri referitor la data desfășurării ședințelor consiliului local, date de contact ale angajaților primăriei.

Pentru a creşte nivelul de utilizare a tehnologiilor informaţionale în cadrul administraţiilor publice locale, este necesar de a îmbunătăţi toate componentele TIC, este necesară instruirea funcționarilor din primăriilor.

În acest context,recomandăm primăriilor din raionul Ștefan Vodă, din raionul Căușeni și Anenii – Noi să fie cât mai activi pe rețelele de socializare, să plaseze mai multe informații ce țin de regulamente de activitate a autorității publice, proiectele de decizii pentru consultări publice și deciziile aprobate, să promoveze pagina oficială, astfel încât să dispună de cât mai multe vizualizări pe paginile de facebook.com, precum și crearea paginilor web în primăriile în care nu există. Toate aceste moment au fost discutate in  cadrul workshop-ului ,, Monitorizarea transparenței actului administrativ cu folosirea instrumentelor electronice”, desfasurat la data de 26 iunie 2020, in  cadrul caruia au participat 11 reprezentanti ai socieatatii civile, APL, ONG-uri locale, tineri din toate cele 6 localitati beneficiare a proiectului.

În vederea sporirii gradului de implicare a cetăţenilor în procesul decizional a APL se impune elaborarea unui mecanism de implementare a prevederilor Legii privind transparenţa în procesul decizional si, incontestabil, acest mecanism este stabilirea Agendei publice locale care reprezinta toate problemele percepute de membrii comunităţii.

Prin intermediul ,,liniei fierbiti” si din discuțiile cu locuitorii satelor mentionate s-a confirmat faptul că cetățenii doresc să afle cât mai multă informație despre procesul decizional,  sa fie activi in identificarea problemelor prioritare comunitare si neaparat de a se implica în procesul de transparență decizională pentru asigurarea durabilității proiectelor comunitare. Astfel, cu suportul grupurilor de initiativa, primarii, consilieri s-au elaborat 6 Agende Publice pentru fiecare primarie in parte( Festelita, Marianca, Tanatari, Tanatarii Noi, Gura Bîcului, Anenii-Noi), prin intermediul carora s-au stabilit problemele prioritare ce tin de accesul la informatie, transparenta decizionala, participare la luarea de decizii, implicare in procesul de buna guvernare locala, tot odata fiind stabilite si unele recomandari cum ar fi initierea de linii fierbinți, o pagină web ușor de folosit pentru comunitate, un purtător de cuvânt, sondaje, campanii de informare și panouri informative, publicarea deciziilor pe paginile web a primrariilor. intrunirea grup.cetateni Gura Bicului

Iar, pentru o promovare si sensibilizare publica a populatiei, la data de 24 iunie 2020, ora 10,00 am desfasurat 6 flash-mob-uri simultan  cu genericul,, Un cetățean informat este un cetățean protejat”. Fiecare echipa a venit cu un  mesaj bine definit care le reprezinta comunitatea si alaturi de semenii lor au fost solidari că Transparența este un drept al fiecarui cetățean, respectarea căruia duce la o bună guvernare locală.
Toți participanții proiectului au ținut cont de masurile de protecție contra COVID 19.

Toate activitatile s-au desfasurat în cadrul proiectului,,Evaluarea și monitorizarea realizării bunei guvernări locale de către cetățeni”, implementat de Miscarea Ecologista Stefan Voda cu suportul Fondului National pentru Democratie( NED).

Tatiana Marin,

Miscarea Ecologista Stefan Voda.

Publicitate
%d blogeri au apreciat: