Lansarea proiectului ,,Societate civilă activă pentru o bună guvernare transparentă locală”

La 18 iulie 2019 în sala de ședințe a primăriei orașului Ștefan Vodă a avut loc lansarea proiectului ,,Societate civilă activă pentru o bună guvernare transparență locală”, implementat de Mișcarea Ecologistă Ștefan Vodă în parteneriat cu Primaria orasului Ștefan Vodă cu sustinerea de Ambasadei SUA.

Dna. Tatiana Marin, preşedintele AO “Mişcarea Ecologistă Ştefan Vodă”, a menționat că pentru obținerea unor rezultate impunătoare, organizaţia şi-a pus drept scop de a consolida capacitățile societății civile din oraşul Ștefan Vodă pentru a susține, monitoriza și evalua activitatea APL în domeniul transparenței și accesului la informație. Prin urmare sunt necesare de implementat urmatoarele obiective puse în faţă, anume de a evalua potențialul formațiunilor societății civile din oraşul Ștefan Vodă prin chestionarea a 250 locuitori, creșterea capacităților a cel puțin 100 de membri ai societății civile în elaborarea și monitorizarea politicilor locale pentru asigurarea unei administrații publice transparente, asistenţa întru imbunatăţirea mecanismelor de informare şi consultare a 200 cetăţeni şi 25 factori decizionali în domeniul monitorizării, respectării transparenței și accesului la informație şi, nu în ultimul rând, demararea unui parteneriat durabil îintre societatea civilă şi administraţia publică întru asigurarea unei implicări directe a cetăţeanului în procesul de luare a deciziilor la nivel local prin incheierea unui memorandum între 15 ONG-uri locale şi primărie. De asemenea, dna. Tatiana Marin a atenţionat faptul că deja are o echipă cu care conlucrează de mai mult timp și tot împreună vor implementa și acest proiect.

Conform agendei de lucru, cu mesaj a venit domnul primar Gheorghe Anghel, care s-a referit la deschiderea primăriei pentru orice proiect care aduce beneficii cetățenilor și a accentuat faptul că acest proiect e binevenit pentru toți, deoarece cu ajutorul lui se va reuși sensibilizarea și mobilizarea societății civile care e deocamdată pasivă la noi.

Dl. Sergiu Moloman, viceprimar, a îndemnat publicul prezent să acceseze pagina web a primăriei, să distribuie informația plasată acolo, ca s-o cunoască mai multă lume.

Dna. Aliona Muntean, membru echipei de implementare, în prezentarea pe care a făcut-o, a menţionat faptul că deja din 2008 este aprobată Legea cu privire la transparenţă, însă instrumentele de implementare a cadrului legal sunt indentificate în permanenţă. De aceea, e important ca instrumente identificate să fie viabile şi să asigurare transparența în activitatea APL şi a tuturor actorilor socvali la noi în oraș, totodată implicând cât mai mulți reprezentanți ai societății civile. În discuţii a trecut drept fir roşu și lipsa de solidaritate a cetățenilor care sunt foarte dezorientați și dispersați în ultima perioadă. De asemenea s-a referit și la panourile informaționale care au apărut în oraș, conturând importanța lor și necesitatea de actualizare a informației, deoarece în unele sate acestea lipsesc ori există un sigur panou în fața primăriei.

În cadrul şedinţei de lansare au fost prezentate activitățile  proiectului pentru tranșa I, perioada: 12 iunie-12 septembrie 2019 și responsabilii implementarii activitatilor ce tin de caravana informaţională, masa rotundă de lansare a proiectului, identificarea potențialului formaţiunilor societăţii civile din raionul Ștefan Vodă, elaborarea si completarea chestionarelor în numar de 250 persoane, elaborarea unui raport privy nd rezultatele chestionarii, evaluarea transparenței procedurilor admoinistrative (pagini web primarii, panouri informative, grupuri retele socializare), procurarea echipamentului si mediatizarea tuturor activitatilor realizate.

În continuare, dna. Natalia Ștefan, membru echipei de implementare a proiectului, s-a referit la nivelul de implicare a tinerilor în sporirea transparenței, menționând că tinerii din IPLT „Ștefan Vodă” au deja o experiență de promovare a transparenței, grație proiectului anterior „Sporirea transparenței decizionale pentru consolidarea societății civile”. Ei au organizat și desfășurat diverse activități precum flash-moburi de sensibilizare a populației și de familiarizare cu noțiunea de transparență, vizite de studiu la primărie, dezbateri. În urma acestor activități tinerii și-au format atât abilități de comunicare, cât și competențe de lucru prin cooperare.

Dl. Nicolae Nastasi, expert în mediu, în alocuțiunea a accentuat ca societatea noastră încă nu este pregătită bine în acest domeniu. Dumnealui personal s-a confruntat cu diverse situații: unii îl întrebau pentru ce îi trebuie lui aceasta?, alții îl luau în derâdere. Totuși e necesar să depășim această perioadă și să înaintăm prin exemplul propriu de implicare și acțiune.

Dna. Emilia Tincu, reprezentant al grupului cetățenilor activi, a vorbit despre faptul că schimbarea vine de la fiecare personal, de aceea e necesar să fim solidari și să promovăm transparența.

La finele activității, cei prezenți au manifestat deschidere și implicare în acest proiect și și-au urat „Într-un ceas bun!”.

Stefan Natalia,
membru al echipei de implementare

Publicitate
%d blogeri au apreciat: