„Gala Parteneriatului Local” la Ștefan Vodă

În data de 25 mai 2018 avem plăcerea de a Vă invita să participați la Gala Parteneriatului local, organizată de către AO Mișcarea Ecologistă Ștefan Vodă, în parteneriat cu Consiliul Raional Ștefan Vodă, AO Biotica, AO EcoContact, Asociatia de Dezvoltare a Turismului in Moldova.

 Gala Parteneriatului local se desfășoară în cadrul proiectelor

  • „Cetățenie activă pentru o bună guvernare și dezvoltare locală”, susținut de Fondul National pentru Democrație (NED),
  • „Prin participare ne adaptăm la schimbările climatice și dezastrele naturale”, susținut de Programul de Granturi Mici al Facilităţii Globale de Mediu, implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare,
  • “Integrarea aspectelor de conservare a biodiversității în procesele naționale de planificare a teritoriului și practicile de utilizare a terenurilor”, implemetat de către PNUD Moldova,
  • „Informarea populaţiei în scopul consolidării managementului în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”, finanțat în cadrul Programului de Granturi Mici GEF, implementat de PNUD,
  • “Activităţi de asigurare a durabilității pentru ecosistemele acvatice în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”” finanţat de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare, implementat de „BIOTICA”
  • “Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltarea instituțională în Zona Ramsar ”Nistrul de Jos”, finanţat de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare, implementat de ONG „EcoContact” şi Societatea Ecologică „BIOTICA”.

 Gala Parteneriatului local vine să recunoască și să celebreze public realizările şi bunele practici de parteneriat între administrația publică locală și societatea civilă pentru o bună guvernare și dezvoltare locală, precum și o promovare a politicilor de mediu și dezvoltare comunitară din Regiunea de Sud Est a Republicii Moldova. De asemenea, Gala Parteneriatului local oferă un cadru de schimb de experiență privind buna guvernare și dezvoltare locală adaptată la efectele schimbărilor climatice între reprezentanții administrației publice locale, ONG-uri, oficiali guvernamentali, reprezentanţii organizaţiilor donatoare, specialiști, cetățeni interesați și mass-media.

În cadrul evenimentului vor fi prezentate experiențele relevante, rezultatele și soluțiile la nivel local în domenii precum: schimbări climatice și dezastre naturale, economia verde și biodiversitatea, accesul la informație, participarea publicului și transparența decizională locală e și comunicarea cu donatorii care sunt interesați să susțină proiectele de mediu și de dezvoltare comunitară în Republica Moldova.

 Gala Parteneriatului local va avea loc în data de 25 mai 2018, ora. 10.00, în orașul Ştefan Vodă (în incinta restaurantului „Mărțișor”, str. Libertății nr.9).

Agenda evenimentului
Publicitate
%d blogeri au apreciat: