Prin participare ne adaptăm la schimbările climatice şi dezastre

Un Studiu recent privind riscurile la dezastre naturale în raionul Ștefan Vodă, realizat cu suportul Crucii Roșii, a plasat localitatea Palanca în primele 9 sate din Ștefan Vodă cu risc sporit de dezastre. S-a constatat că populația practic nu cunoaște despre măsurile de adaptare la schimbările climatice, despre dezastrele care pot fi provocate de schimbările climatice generate de creșterea impactului activităților umane asupra climei.

Astfel, proiectul implementat de AO Mișcarea Ecologistă Ștefan Vodă, în parteneriat cu primaria Palanca, își propune consolidarea capacităților de adaptare la efectele schimbărilor climatice, sporirea gradului de constientizare și implicare a administrației publice locale și a publicului la implementarea Planului Local de Acțiune privind Adaptarea la Schimbări Climatice în satul Palanca, aprobat de catre Consiliul local la 20 octombrie 2016. Proiectul va urmări atingerea următoarelor rezultate: instalarea unei rețele de informare, compusă din mai multe echipamente: amplifi catoare, baze microfonice și difuzoare, amplasate în locurile publice; constructia unui trotuar (170m2) cu pavaj adaptat la schimbarile climatice, cu amenajarea teritoriului aferent; efectuarea unui studiu a infrastrtucturii drumurilor locale adaptate la schimbarile climatice și dezastre; procurarea și instalarea unui turn de apă; procurarea și instalarea becurilor LED la 164 stâlpi; amenajarea a 3 zone de protectie a fântânilor arteziene prin plantarea a 3 garduri verzi; procurarea și instalarea a 50 tomberoane și 14 coșuri de gunoi pentru acumularea și evacuarea deșeurilor; desfasurarea activităților educative – ore ecologice, concurs raional de fotografi e și desen.

MEM ST-Voda_EN_Trebuchet vf (1)

Publicitate
%d blogeri au apreciat: