Ne implicam pentru o bună guvernare și transparentă locală

Promovarea democrației, bunei guvernări și a reformelor actuale reprezintă priorități cheie pentru autoritățile locale de toate nivelurile din Republica Moldova. Doar  o administrație publică locală eficientă folosește instrumente moderne de rezolvare a problemelor comunității pentru a ajunge la soluții relevante, eficace și durabile.  În acest sens, o bună cooperare a autorităților locale cu membrii societății civile constituie element-cheie în asigurarea condițiilor bune de trai, ridicarea nivelul social-economic al comunității.

Participarea activă a cetățenilor atribuie calitate mai înaltă guvernării, iar o bună guvernare  aduce investiții, afaceri profitabile, resurse financiare, toate acestea contribuind la dezvoltarea economică locală.

Prin realizarea activităților din cadrul proiectului „Consolidarea societății civile și administrației publice locale” susținut de NED, Mișcarea Ecologistă Ștefan Vodă contribuie la dezvoltarea unui  sistem de guvernare locală mai transparent și responsabil prin fortificarea rolului societății civile și administrației publice locale.

Astfel, in perioada lunilor iunie-iulie intru consolidarea capacităților administrației publice locale și societății civile care ar asigura transparența eficientă între primărie și societatea civilă întru fortificarea gradului de credibilitate în guvernarea locală s-au organizat 5 training-uri cu genericul ”Transparența administrativă – instrument de asigurare a integrității reprezentanților administrației publice locale și cetățeni pentru o bună guvernare” in localități din raioanele Ștefan Vodă (Căplani – 13.07.2017, Alava – 11.07.2017, Popeasca – 21.07.2017), Anenii Noi – Roșcani – 30.06.2017), Căușeni (Plop Știubei – 27.06.2017).

Evenimentul a fost organizat pentru aleșii locali și reprezentanții societății civile din trei raioane în scopul  de a cunoaște modalitățile și bunele practice de cooperare în procesul decizional local transparent. Cei 138 participanți au făcut cunoștința cu mecanismele și instrumentele de bună guvernare și transparență locală, cu actele normative în vigoare, cu metode și procedee de implicare a cetățenilor în procesele decizionale locale, tot odată participând activ și la exercițiile practice de stabilire  a problemelor prioritare locale și implicare în soluționarea lor, fiind  funcționar public, consilier, agent economic sau cetățean activ.

Pentru o buna colaborare in continuare s-au semnat 5 Acorduri de parteneriat cu primăria Căplani, Alava, Popeasca ( r. Ștefan Vodă), Roșcani ( r. Anenii Noi) și Plop-Știubei ( r. Caușeni), prin intermediul cărora părțile și-au stabilit drepturi și îndatoriri, modul de îndeplinire a sarcinilor și relațiilor dintre Mișcarea Ecologista Stefan Voda și primăriile nominalizate.

Tatiana Marin,

Managerul proiectului

Activitățile in poze:

Publicitate
%d blogeri au apreciat: